Skicka in en motion

Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen. Det gör man genom att lämna in en motion. Skickar du in en motion så tas den upp på möten i medlemskretsen och regionen. Om medlemskretsen ej ställer sig bakom din motion kan du begära att den ändå går vidare som enskild motion. Här följer tips på hur man skriver en motion.

  • Välj område och skriv en rubrik.
  • Börja med en kort text som beskriver varför kongressen ska besluta enligt förslaget.
  • Lägg efter förslaget en eller flera att-satser.

De bör vara så konkreta som möjligt.

Enskild motion

Motion

Jag föreslår kongressen besluta
+ Lägg till ytterligare en att-sats

Fyll i vem vi kan kontakta om det skulle vara några frågor. Var noga med att fylla i rätt e-post för att få en kopia på inskickad motion.

Jag accepterar att de personuppgifter jag lämnar här kommer att sparas och hanteras inom systemet till och med att motionen behandlats på kongressen. Därefter kommer alla personuppgifter att raderas.
I och med att jag skickar in motionen har jag accepterat dessa villkor.
För mer information om Byggnads hantering enligt GDPR se www.byggnads.se

Motionen kommer skickas in till medlemskrets/region.